"Dodatkowa Gwarancja" i "Ochrona ekranu"

Zasady naszych usług dodatkowych

Warunki usługi dodatkowej gwarancji

 1. Gwarantem jest podmiot: DOMINOTRADE GROUP LLC., 810 PONY EXPRESS RD, WY82009, CHEYENNE, WYOMING, US
 2. Dodatkowa gwarancja jest dostępna dla: konsumentów i przedsiębiorców
 3. Usługa polega na wydłużeniu prawa do korzystania z gwarancji o określony okres w przypadku konsumentów lub nabyciu do niej praw w przypadku przedsiębiorców za określoną indywidualnie dla każdego przedmiotu opłatą.
 4. Usługa dostępna jest dla przedmiotów, które posiadają taką możliwość w karcie produktu na stronie internetowej gwaranta.
 5. Usługę można nabyć do 14 dni od zakupu towaru.
 6. Usługa dotyczy jedynie produktu głównego (np. W przypadku telefonu komórkowego z akcesoriami, tylko gwarancja telefonu komórkowo zostaje przedłużona)
 7. Warunki oraz zakres gwarancji pokrywa się z warunkami i zakresem producenta.

 

Warunki usługi dodatkowej gwarancji

 1. Usługodawcą jest podmiot: DOMINOTRADE GROUP LLC.

  810 PONY EXPRESS RD

  WY82009

  CHEYENNE

  WYOMING

  US

 2. Usługa polega na przywróceniu wyświetlacza do stanu w jakim był w momencie wykupienia usługi.
 3. Usługa dostępna jest dla przedmiotów, które posiadają taką możliwość w karcie produktu na stronie internetowej gwaranta.
 4. Usługę można nabyć tylko w momencie zakupu towaru
 5. Skorzystać z usługi można maksymalnie 2 razy w ciągu roku.
 6. Usługodawca nie pokrywa kosztów przesyłek urządzenia do serwisu.
 7. Serwis znajduje się na terenie Polski
 8. Usługa nie pokrywa kosztów wymiany innych podzespołów.
 9. W przypadku niemożliwości naprawy/wymiany ekranu ze względu na uszkodzenia innych podzespołów usługodawca informuje Kupującego o dodatkowych kosztach lub niemożliwości naprawy.